ThS. BS. Trần Công Duy

ThS. BS. Trần Công Duy

Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Nội Tổng Quát
Nơi công tác: Giảng viên Bộ môn Nội Tổng Quát - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh