9. Nếu tôi thường xuyên cáu giận, tôi có nguy cơ đột quỵ cao không bác sĩ?

Thường xuyên cáu giận có thể gây ra tình trạng tăng huyết áp cho bạn, và tăng huyết áp là một yếu tố nguy cơ của đột quỵ, ngoài ra, thường xuyên cáu giận có thể sẽ làm thay đổi hành vi của bạn theo hướng có hại như: bạn sẽ lười vận động, ăn uống không lành mạnh, hút thuốc,… Các yếu tố này sẽ góp phần làm nguy cơ đột quỵ cao hơn cho bạn.

ThS. BS. NGUYỄN HỮU TUẤN

C5 – Viện tim mạch quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai